Продажбите и разработването на продукта са преустановени за България.
Поддръжката е в сила до изтичане на гаранционния срок.
Домейнът DefCon.bg ще бъде използван за други - желани от мен цели.
Благодаря за посещението.